ЦЕНОРАЗПИС

КАТЕГОРИЯ "А"

обадете се
 • 20 часа практическа подготовка
 • Всички необходими учебни материали
 • Провеждане на междинен изпит по практика
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • В цената НЕ са включени:
 • Изпит пред ДАИ – теория – 60 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 60 лв.

КАТЕГОРИЯ "В"

лв. 900
 • 40 часа теоретична подготовка
 • 31 часа практическа подготовка
 • Всички необходими учебни материали
 • Провеждане на междинен изпит по практика
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • В цената НЕ са включени:
 • Изпит пред ДАИ – теория – 60 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 60 лв.
scroll up