КАТЕГОРИЯ Б

Основи на шофьорският курс

Шофьорска книжка

за категория B

Позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място. За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Курс за категория “В” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.

Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
– полигон и автомагистрала.

* Курсистът има възможността сам да избере времето по което ще кормува!

Необходими документи:
– Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
– Лична карта;
– Две паспортни снимки.

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Държана Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Завършилите при нас категория “В” ползват отстъпки за курс за шофьорска книжка за категория “А” и”С”.

ЦЕНОРАЗПИС

КАТЕГОРИЯ "В"

лв. 600
  • 40 часа теоретична подготовка
  • 31 часа практическа подготовка
  • Всички необходими учебни материали
  • Провеждане на междинен изпит по практика
  • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
  • В цената НЕ са включени:
  • Изпит пред ДАИ – теория – 60 лв.
  • Изпит пред ДАИ – практика – 60 лв.
scroll up