КАТЕГОРИЯ С

Основи на шофьорският курс

Шофьорска книжка

за категория С
Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили:

Моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;


Изисквания за започване на курса

За да започнете курса за категория "С" се изискват навършени 18 години;
Придобиването на свидетелство за правоспособност на управление на категория "С"  е при навършени 21 години или на възраст след 18 години при провеждане на обучение за професионална компетентност.

Необходими документи за записване

 • Копие от лична карта
 • Копие на шофьорска книжка и контролен талон
 • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
 • Психологическо свидетелство за категория "С"
 • Снимка

 • Курсът за придобиване на правоспособност категория "С" е разделен на две части:

  Теоретичното обучение включва два модула – ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”.

  Практическото обучение се провежда се в удобно за кандидата време. Обучението включва работа с тахограф, паркиране на заден ход и управление в градски условия.


  Продължителност на курсаОбщата продължителност на обучението е не по-малко от 12 учебни дни.

  Изпит за придобиване на правоспособност
  Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ два листа с общо 30 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 66. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 57 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 30 минути.
  Практическият изпит се състои в управление на автомобила в населено място в продължение на 45 минути.

  КАТЕГОРИЯ "С"

  лв. 650
  • 40 часа теоретична подготовка
  • 31 часа практическа подготовка
  • Всички необходими учебни материали
  • Провеждане на междинен изпит по практика
  • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
  • В цената НЕ са включени:
  • Изпит пред ДАИ – теория – 60 лв.
  • Изпит пред ДАИ – практика – 60 лв.
  scroll up