КАТЕГОРИЯ А

Основи на шофьорският курс

В нашата школа обучението за категория А е на най- високо ниво, което гарантира успешното полагане на изпита.

За да се запише в мотокурс, кандидатът трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да е завършил минимум основно образование. Това е най-високата категория и за обучението и се управлява мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54,4 конски сили).

Ако кандидата за тази категория има навършени 21години и стаж на мотоциклет от категория А2 повече от 2 години, тогава той преминава практическо обучение от 7 учебни часа, с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

Ако кандидата има стаж на мотоциклет от категория А2 по-малко от 2 години, тогава той трябва да има навършени 24 години и преминава обучение от 14 учебни часа с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

Ако кандидата няма свидетелство за управление на автомобил (кат.В) трябва да премине първо през теоретично обучение (40 учебни часа).

Изпита по теория се състои от 40 въпроса, на които кандидатът трябва да не допусне повече от 9 наказателни точки за време от 40 минути.

След това кандидата преминава практическо обучение ( 20 учебни часа), които включват изпълнение на 5 елемента на полигон и управление на мотоциклета в градски условия , по правилата за движение.

Ако кандидата има свидетелство за управление на автомобил (кат.В), за него обучението е само по практика.

Практическият изпит се състои от 2 части – полигон (5 елемента) и управление на мотоциклет в градски условия.

 

По време на обучението в нашата автошкола за придобиване на шофьорска книжка и успешно полагане на изпит за категория А – мотоциклети, наблягаме на основните пет елемента, които ще Ви научат най-лесно да се справяте с различните ситуации в реални условия на пътя, които могат да възникнат.

 

Елементи полигон:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Мотоциклета се взима, прибира се стойката му, изпълнява се осморка и се оставя на стойката му.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета с ниска скорост, при която обучаващият се научава да управлява мотоциклета пазейки стабилно равновесие. Изпълняват се две пълни осморки.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през препятствия (конуси или вратички), които са шахматно разположени, след което се спира и се качва втори човек с който се обръща посоката на движение, ускорява се до втора предавка и в края на елемента се спира.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

Потегляме, включваме втора предавка и минаваме през шестте конуса на слалом, като от първия до шестия конус се подържа минимум 30 км/ч, прави се обратен завой, ускорява се до 50 км/ч, след което намаляваме рязко, като заобикаляме препятствието и в края на елемента се спира.

Елемент 5: Аварийно спиране

Ускоряваме до 50 км/ч и спираме възможно най-бързо /аварийно/.

 

По време на изпита, всеки от елементите може да се повтори в случай че първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.

scroll up